Tin tức

Nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2012

 
+ Bắt đầu nghỉ lễ vào ngày 30/4/2012 đến hết ngày 01/05/2012 (tính luôn ngày nghỉ cuối tuần tổng cộng là 4 ngày: thứ 7, CN, thứ hai, thứ ba).
 
+ Làm việc trở lại vào ngày: thứ 4 ngày 02/05/2012
 
Nay Công ty xin thông báo để Quý khách hàng biết và thuận lợi liên hệ công tác làm việc.
 
Kính chào trân trọng!